اطلاعات سنگ های زینتی – تاریخچه و پیدایش

اطلاعات سنگ های زینتیتاریخچه و پیدایش .

اطلاعات-سنگ-های-زینتی-تاریخچه-و-پیدایش-1

اطلاعات سنگ های زینتی – تاریخچه و پیدایش

انیکس و عقیق سیاه
عقیق و انیکس سیاه – Black Agate & Onyx
فواید-سنگ-گارنت-خواص-درمانی-خاصیت-گوهر-Garnet
گارنت – Garnet
کوارتز-دودی-Smoky-Quartz
کوارتز دودی – Smoky Quartz
چاسپر-سرخ-Red-jASPER
جاسپر سرخ – Red Jasper
لارویکیت-Lavrikite
لارویکیت – Lavrikite
حدید-هماتیت
حدید – Hematite
فواید-سنگ-خون-خواص-درمانی-خاصیت-Bloodstone
سنگ خون – Bloodstone
تاریخچه-اطلاعات-گوهر-Ruby-1
یاقوت – Ruby
سنگ-تورمالین-سیاه-–-تاریخچه-و-پیدایش-فواید-و-خواص-گوهر-Tourmaline-1
تورمالین سیاه – Black Tourmaline
تاریخچه-و-پیدایش-سنگ-ابسیدین-فواید-و-خواص-گوهر-خاصیت-1
ابسیدان – Obsidian
فواید-سنگ-عقیق-سرخ-خواص-درمانی-خاصیت-Red-Agate
عقیق سرخ – Red Agate
مرجان - Coral
مرجان – Coral
عقیق-نارنجی-کارنلین
عقیق نارنجی کارنلین – Carnelian Agate
عقیق-سلیمانی-Solumon-Agate
عقیق سلیمانی – Solumon Agate
چشم-ببر-Tigers-Eye
چشم ببر – Tigers Eye
سان-استون-Sunstone-سنگ-خورشید
سان استون ( سنگ خورشید ) – Sunstone
Citrine-سیترین
سیترین – Citrine
عقیق-زرد-Yellow-Agate
عقیق زرد – Yellow Agate

کهربا – Amber
opal-اپال
اپال – Opal
سنگ-پیریت-–-تاریخچه-و-پیدایش-فواید-و-خواص-گوهر-Pyrite
پیریت – Pyrite
زمرد Emerald
زمرد – Emerald
فواید-سنگ-رز-کوارتز-خواص-سنگ-عشق-صورتی-خاصیت-Rose-Quartz-1-1
رز کوارتز – Rose Quartz
Malachite-مالاکیت
مالاکیت – Malachite
جاسپر-سبز-Green-Jasper
جاسپر سبز – Green Jasper
فواید-سنگ-عقیق-سبز-خواص-درمانی-Green-Agate-خاصیت
عقیق سبز – Green Agate
عقیق خزه moss agate
عقیق خزه – Moss Agate
زبرجد Peridot
زبرجد – Peridot
رودونیت-Rhodonite
رودونیت – Rhodonite
تاریخچه-و-پیدایش-گوهر-Seraphinite-3-1
سرافینیت – Seraphinite
آونتورین-Aventurine
آونتورین – Aventurine
رودراکشا - Rudraksha
رودراکشا – Rudraksha
فواید-سنگ-تورمالین-سبز-چیست-–-خواص-درمانی-Green-Tourmaline-خاصیت
تورمالین سبز – Green Tourmaline
سنگ-یشم-نفریت-تاریخچه-و-پیدایش-–-فواید-و-خواص-گوهر-Nephrite-1
نفریت – Nephrite
فواید-سنگ-جید-خواص-Jade-خاصیت-و-اطلاعات-1
جید – Jade
سنگ-کریزوکولا-–-تاریخچه-و-پیدایش-–-فواید-و-خواص-گوهر-Chrysocolla
کریزوکولا – Chrysocolla
آکوامارین-Aquamarine
آکوامارین – Aquamarine
Turquoise-فیروزه
فیروزه – Turquoise
عقیق آبی - Blue Agate
عقیق – آبی – Blue Agate
تانزینیت-Tanzanite
تانزانیت – Tanzanite
فواید-سنگ-لاجورد-خواص-گوهر-Lapis-Lazuli-خاصیت
لاجورد – Lapis Lazuli
تاریخچه-و-پیدایش-گوهر-Kyanite
کیانیت – Kyanite
فواید-سنگ-آونتورین-آبی-خواص-درمانی-خاصیت-Blue-Aventurine
آونتورین آبی – Blue Aventurine
فواید-سنگ-آمازونیت-خواص-درمانی-امازونیت-Amazonite
آمازونیت – Amazonite
فواید-سنگ-آپاتیت-خواص-درمانی-Apatite-چیست-خاصیت
آپاتیت – Apatite
فواید-سنگ-لابرادوریت-خواص-درمانی-و-خاصیت-Labradorite-چیست
لابرادوریت – Labradorite
خواص-سنگ-سودالیت-فواید-گوهر-Sodalite
سودالیت – Sodalite
فواید-سنگ-آزوریت-چیست-خواص-درمانی-Azurite-خاصیت
آزوریت – Azurite
تاریخچه-و-پیدایش-گوهر-Saphire
یاقوت کبود – Sapphire
آمتیست - Ametyst
آمتیست – Amethyst
Flourite - فلوریت
فلوریت – Florite
کلیر کریستال کوارتز شفاف Clear Quartz
کریستال کوارتز – Clear Quartz
Sogilite سوگیلیت
سوگیلیت – Sugilite
Moonstone مون استون سنگ ماه
مون استون سنگ ماه – Moonstone
آمترین - Ametrine
آمترین – Ametrine
سنگ-عقیق-شجر-–-تاریخچه-و-پیدایش-فواید-و-خواص-گوهر-Dendritic-Agate
عقیق شجر – Dendritic Agate
خواص-مروارید-چیست-–-فواید-درمانی-–-خاصیت-Pearl
مروارید – Pearl
الماس - Diamond
الماس – Diamond
عقیق بنقش Purple Agate
عقیق بنفش – Purple Agate