نحوه ثبت سفارش

تمامی ثبت سفارش در فروشگاه هیلند بصورت آنلاین از سایت انجام میشود کاربران بعد از انتخاب محصول و پذیرفتن قوانین و مقررات و پرداخت وجه از طریق درگاه زرین پال سفارشات خود را میتوانند ثبت کنند بعد از آن ایمیل و پیامک از فروشگاه در مورد وضعیت محصول خریداری شده ارسال خواهد شد .