فروشگاه هیلند | انواع سنگ معدنی اصل و طبیعی

دسته محصولات

خرید گردنبند سنگ | لابرادوریت | مالاکیت | چشم ببر | سیترین | آمتیست | فیروزه
خرید دستبند سنگ چشم ببر سیترین کوارتز دودی فیروزه آمتیست یشم
خرید انگشتر سنگ لابرادوریت

فواید و خواص سنگ ها

چاکرای اول ریشه

red فواید رنگ قرمز
یاقوت
Ruby | یاقوت
تورمالین سیاه
black-tourmaline فواید | خواص | سنگ تورمالین سیاه
سنگ خون 
Bloodstone | سنگ خون
گارنت
Garnet | سنگ گارنت
کوارتز دودی
smoky-quartz | کوارتز دودی
عقیق سرخ
red-agate | عقیق سرخ | قرمز
عقیق  سیاه 
black-onyx | فواید و خواص سنگ عقیق سیاه
حدید
hematite | فواید و خواص سنگ حدید
جاسپر قرمز
red-jasper | فواید جاسپر سرخ
مرجان
Coral | فواید و خواص مرجان
لارویکیت
larvikite | فواید و خواص سنگ لارویکیت

چاکرای دوم خاجی

Orange | رنگ نارنجی
سان استون
Sunstone | فواید و خواص سنگ سان استون | خورشید
عقیق شجر دریایی
https://healland.ir/marine-agate/
عقیق نارنجی
carnelian | فواید و خواص عقیق نارنجی
عقیق سلیمانی
solomon-agate | فواید و خواص عقیق سلیمانی

چاکرای سوم خورشیدی

Yellow | رنگ زرد
سیترین
Citrine | فواید و خواص
چشم ببر
tigers-eye | فواید سنگ چشم ببر
کهربا
Amber | فواید و خواص کهربا
 عقیق زرد
yellow-agate | فواید و خواص عقیق زرد
مون استون
moonstone | فواید و خواص سنگ مون استون | ماه
اپال
opal | فواید و خواص سنگ اپال
پیریت
فواید سنگ پیریت

چاکرای چهارم قلب

Green | رنگ سبز
عقیق خزه
moss-agate | عقیق خزه ای | فواید | خواص
زمرد
emerald | فواید | خواص | سنگ زمرد
سرافینیت
seraphinite | فواید | خواص | سنگ سرافینیت
جید
Jade | فواید و خواص سنگ | یشم | جید
مالاکیت
Malachite | فواید | خواص | سنگ مالاکیت
زبرجد
peridot | فواید | خواص | سنگ زبرجد
عقیق سبز
green-agate فواید و خواص سنگ عقیق سبز
رز کوارتز
rose-quartz | رز کوارتز | سنگ | فواید | خواص
رودونیت
rhodonite | سنگ رودونیت | فواید | خواص
آونتورین
Aventurine | سنگ آونتورین | فواید | خواص
آمازونیت
amazonite | فواید و خواص سنگ آمازونیت
جاسپر سبز
green-jasper | فواید و خواص سنگ جاسپر سبز
رودراکشا
rudraksha | دانه رودراکشا | فواید | خواص

چاکرای پنجم گلو

Blue | رنگ آبی
آکوامارین
aquamarine | فواید | خواص | آکوامارین
فیروزه
turquoise | سنگ فیروزه | فواید | خواص
عقیق آبی
blue-agate | فواید و خواص سنگ عقیق آبی
کریزوکولا
Chrysocolla | سنگ کریزوکولا | فواید | خواص
کیانیت 
kyanite | سنگ کیانیت | فواید | خواص

چاکرای ششم چشم سوم

indigo | رنگ نیلی
یاقوت کبود
sapphire | یاقوت کبود | فواید | خواص
لابرادوریت
Labradorite | سنگ لابرادوریت | فواید | خواص
 آزوریت
azurite | فواید و خواص سنگ آزوریت
لاجورد
lapis-lazuli | سنگ لاجورد | فواید | خواص
آپاتیت
apatite | سنگ آپاتیت | فواید | خواص
سودالیت
Sodalite | سنگ سودالیت | فواید | خواص

چاکرای هفتم تاج

violet | رنگ بنفش
کلیر کوارتز – دُر
clear-quartz | کریستال کوارتز | کلیر | در
آمتیست
amethyst | سنگ آمتیست | فواید | خواص
آمترین
ametrine | فواید و خواص سنگ آمترین
فلوریت
moonstone-fluorite | فواید و خواص سنگ فلورایت
سوگیلیت
sugilite | سنگ سوگیلیت | فواید | خواص
عقیق شجر
dendritic-agate | فواید | خواص | عقیق شجر

محصولات بر اساس چاکرا

خرید سنگ چاکرای ریشه
چاکرای اول | ریشه
خرید سنگ چاکرای خاجی
چاکرای دوم | خاجی
خرید سنگ چاکرای شبکه خورشیدی
چاکرای سوم | خاجی
خرید سنگ چاکرای قلب
چاکرای چهارم | قلب
خرید سنگ چاکرای گلو
چاکرای پنجم | گلو
خرید سنگ چاکرای چشم سوم
چاکرای ششم | چشم سوم
خرید سنگ چاکرای تاج
چاکرای هفتم | تاج
هفت چاکرا | خرید سنگ | دستبند
هفت چاکرا