جذب متولدین خرداد – ماه تولد Gemini – مرد و زن

جذب متولدین خردادماه تولد Geminiمرد و زن .

متولدین خرداد به باهوش ، شوخ بودن ، اجتماعی و کنجکاو بودن معروف هستند .

آن‌ها جذب افرادی می‌شوند که می‌توانند با هوش سریع خود پیش بروند و می‌توانند آنها را از نظر فکری به چالش بکشند .

در اینجا چند نکته در مورد چگونگی جذب یک جوزا وجود دارد .

جذب متولدین خرداد – ماه تولد Gemini – مرد و زن

خودتان باشید : متولدین خرداد از اصالت و صداقت قدردانی می کنند . سعی نکنید کسیی باشید که نیستید .

نقاط مشترک را پیدا کنید : دوقلوها به موضوعات مختلفی علاقه مند هستند ، بنابراین چیزی را که مشترک هستید پیدا کنید و در مورد آن صحبت کنید .

جذاب باشید : متولدین خرداد عاشق صحبت کردن هستند ، پس شنونده فعالی باشید و سوال بپرسید .

جالب باشید : متولدین خرداد همیشه به دنبال تجربیات جدید هستند ، بنابراین به آنها نشان دهید که فردی هستید که می توانید چیز جدیدی به آنها ارائه دهید .

بازیگوش باشید : متولدین خرداد خودشان را خیلی جدی نمی گیرند ، پس بتوانید با هم خوش بگذرانید و بخندید .

جذب متولدین خرداد - ماه تولد Gemini - مرد و زن

راهکارهای جذب متولدین خرداد – ماه تولد Gemini – مرد و زن

در اینجا مواردی وجود دارد که باید از آنها اجتناب کنید :

خیلی جدی بودن : دوقلوها افرادی را که همیشه جدی هستند دوست ندارند .
کسل کننده بودن : متولدین خرداد همیشه به دنبال چیزهای جدید هستند ، بنابراین فردی قابل پیش بینی یا کسل کننده نباشید .
مالکیت : مستقل هستند و دوست ندارند که در بند باشند .
حسود بودن : از افرادی که حسود یا مالک هستند خوششان نمی آید .
اگر این نکات را رعایت کنید ، به خوبی در راه جذب متولدین خرداد خواهید بود .

در اینجا موارد دیگری وجود دارد که ممکن است جوزا را جذب کند :

  • حس شوخ طبعی : جوزاها عاشق خندیدن هستند ، بنابراین اینکه بتوانید آنها را بخندانید یک مزیت بزرگ است .
  • عشق به سفر : دوقلوها همیشه به دنبال تجربیات جدید هستند ، بنابراین افرادی که مایل به سفر هستند برای آنها جذاب است .
  • ذهن خلاق : دوقلوها به طور طبیعی خلاق هستند ، بنابراین فردی بودن که بتواند از خلاقیت آنها قدردانی کند برای آنها مهم است .
  • تمایل به یادگیری : جوزاها همیشه در حال یادگیری چیزهای جدید هستند ، بنابراین افرادی که پذیرای ایده های جدید هستند برای آنها جذاب است .


اگر بتوانید این چیزها را به یک جوزا پیشنهاد دهید ، مطمئناً چشم آنها را جلب خواهید کرد .

دیدگاهتان را بنویسید