شیوه های پرداخت

در حال حاصر شیوه پرداخت فقط بصورت آنلاین و از طریق درگاه زرین پال انجام میشود