نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

پروژه نهایی.flac

زنگ تغیر فرکانس.flac

صدای طبیعت.flac

فرکانس 396 هرتز هارمونی.flac

فرکانس 396 هرتز.flac

فرکانس 417 هرتز هارمونی.flac

فرکانس 417 هرتز.flac

فرکانس 528 هرتز هارمونی.flac

فرکانس 528 هرتز.flac

فرکانس 693 هرتز هارمونی.flac

فرکانس 693 هرتز.flac

فرکانس 741 هرتز هارمونی.flac

فرکانس 741 هرتز.flac

فرکانس 852 هرتز هارمونی.flac

فرکانس 852 هرتز.flac

فرکانس 963 هرتز هارمونی.flac

فرکانس 963 هرتز.flac

فرکانس زمین 7.83 هرتز طنین شومان.flac

مانترا چاکرا چشم سوم Um.flac

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.