799 راز عدد معنا و مفهوم

799 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

نسبت به شریک زندگی خود عاشقانه تر باشید.

برای او هدیه بگیرید، او را برای قرار شام بیرون ببرید. او را خوشحال کنید و بگذارید احساس قدردانی کند.

چیزهایی را در گذشته رها کنید. تا فداکاری های لازم را انجام دهید تا آینده را در آغوش بگیرید.

تمام نفرت ها، دلشکستگی ها و شکست ها را فراموش کنید. شروع به تمرکز بر روی آنچه پیش رو دارید کنید .
اندازه مهم است، بنابراین اهداف خود را بزرگ و نگرانی های خود را کوچک نگه دارید.
فراتر از کلمات، فراتر از اعمال، فراتر از احساسات در قلب خود بدانید که محبت دارید.
ما می توانیم از طریق همکاری به جای رقابت، خیلی بیشتر در زندگی پیش برویم.

اجازه ندهید ترس شما از خطرات شروع جدید ، کشتی شما را در بندر نگه دارد.

وقتی در مسیر خوش‌بینی، امید، ایمان و باور قدم بردارید چیزها ممکن میشوند .

شما نیاز به تأکید کمتری بر ثروت و رضایت مادی دارید. ثروت برای بقا مهم است، بدون شک. اما این نباید تنها اولویت زندگی شما باشد.

جنبه های دیگر زندگی نیز برای افزودن ارزش به زندگی شما به همان اندازه مهم هستند. در تعقیب پول و موقعیت از این جنبه ها غافل نشوید.

موقعیت هایی وجود خواهد داشت که می تواند وضعیت فعلی زندگی شما را تغییر دهد. ممکن است گسترش دیگری در زندگی شما ایجاد شود، یا به همین ترتیب می توانید فردی را که برایتان مهم است از دست بدهید. سعی کنید از این تغییرات نترسید زیرا آنها می توانند دروسی را که برای رویارویی با مشکلات زندگی نیاز دارید به شما بدهند.

به توانایی های خود اعتماد کنید و مطمئن باشید که می توانید در زندگی به چیزی برسید.

شما فقط یک بار زندگی می کنید، اما اگر آن را درست انجام دهید، یک بار کافی است.

اگر راست می گویید، لازم نیست چیزی را به خاطر بسپارید.

تنها چیزی که از نابینایی بدتر است، بینایی است اما بینایی نداشته باشد .

حقایق به دلیل نادیده گرفتن آنها از بین نمی روند .

هرکس شکر خدا را کند خدا بیشتر به او خواهد داد .

خدا در هر لحظه با ماست .

پدر و مادر، وقتی کوچیک هستید به شما سخت گیری می کنند و شما دلیلش را نمی فهمید. اما با بزرگتر شدن، آن را درک می کنید و قدر آن را می دانید.

صبر و خرد دست در دست هم راه می روند، مانند دو عاشق در یک دست

از دیروز بیاموز، برای امروز زندگی کن، به فردا امیدوار باش. مهم اینه که از سوال کردن دست نکشید.

با دقت تصمیم بگیرید که دقیقاً در زندگی چه می خواهید، سپس دیوانه وار کار کنید تا مطمئن شوید که آن را به دست می آورید!

شما هیچ وقت خیلی جوان، خیلی پیر، خیلی شلوغ یا آنقدر ناامید نیستید که نتوانید هدف خود را محقق کنید!

کارآفرینان در مقابل شرایط غیر قابل پیش بینی عالی عمل میکنند و خیلی خوب خطرات را به حداقل میرسانند.

برای رسیدن به روزهای خوب باید چند روزی را بد گذراند.

💎 حدیث : امام هادی (ع) فرمود : به جای حسرت و اندوه برای عدم موفقیت‌های گذشته، با گرفتن تصمیم و اراده قوی جبران کن. (میزان الحکمة، ج. ۷، ص. ۴۵۴)

799

2222 راز عدد - - معنی ساعت - من میتوانم

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra ریشه 

    یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق  کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra خاجی 

عقیق کارنلین و نارنجی Carnelian عقیق سلیمانی  Solomon Agate PNG عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra

سنگ ماه  Moonstone سیترین  Citrin سیترین چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG  عقیق زرد yELLOw Agate png اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra قلب 

رودونیت  rhodonite 40x40 عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت جاسپر سبز green jasper ic زبرجد  Peridot32
جید – یشمJade100 آمازونیت 32x32 Amazonite رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین رودراکشاRudraksha 6 mukhi سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت فیروزه  آکوامارینAquamarine100
عقیق آبی Blue agate یاقوت کبود 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت
سودالیت Sodalite سودالیت لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص لاجورد Lapis Lazuli - 100 آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra

کلیر کوارتز – دُر کوهی Clear Quartz کلیر کوارتز فلوریتflourite سنگ فلورین آمتیستAmethyst 32x32
آمترین Ametrine فواید سنگ امترین سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت عقیق شجر Dendritic-Agate فواید و خواص سنگ عقیق شجر

Healing Crystals فواید سنگ ها بر اساس چاکرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.