نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

750 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

750 راز عدد معنا و مفهوم

750 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

اعضای خانواده خود را با محبت و توجه همراه کنید و مطمئن شوید که زمان با کیفیتی را با آنها سپری می کنید.

برای اینکه بتوانید همیشه به خودتان کمک کنید، باید قوی تر، شجاع تر با اعتماد به نفس تر شوید.

نه تنها این، بلکه مستلزم آن است که از هوش خود برای یافتن سریع راه حل برای مشکلات زندگی خود استفاده کنید.

هرگز امید خود را در زندگی از دست ندهید.

هر ابری یک پوشش نقره ای دارد و همیشه بعد از باران یک رنگین آذر وجود دارد. به همین ترتیب، در زندگی، اگر روزهای سختی را پشت سر می گذارید، مطمئن باشید که روزهای پر از رفاه و خوشبختی در انتظار شماست.

خوشبختی هدف نیست. این یک محصول جانبی است.

همیشه دشمنانت را ببخش . هیچ چیز آنقدر آنها را آزار نمی دهد.

تنها حکمت واقعی این است که بدانی هیچ چیز نمی دانی.

هنگامی که دنیا را طلب کنی، آخرت را از دست می دهی. وقتی به دنبال آخرت باشید، هم دنیا و هم آخرت را به دست می آورید. 

خدا از من و نیازهای من مراقبت می کند.

والدین واقعاً می توانند کمک کنند، اما همچنین می توانند واقعاً مانع رشد فرزندان خود شوند.

صبر توانایی صبر کردن نیست ، بلکه توانایی حفظ نگرش خوب در حین انتظار است.

شهامت پیروی از قلب و شهود خود را داشته باشید.

خداوند صبور ها را زودتر یاری می دهد .

تردید های امروزمان تنها محدودیتی است که فردایمان را تحت تاثیر قرار میدهد.

بازی تموم نمی شه تا وقتی برنده بشم!

💎 حدیث : امام هادی ( ع ) فرمود : نعمت‌ها را به خوبی در اختیار دیگران قرار دهید و با شکرگزاری از آنها، نعمت‌ها را افزایش دهید. (مستدرک الوسائل، ج. ۱۲، ص. ۳۶۹)

750

2222 راز عدد - - معنی ساعت - من میتوانم

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra ریشه 

    یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق  کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra خاجی 

عقیق کارنلین و نارنجی Carnelian عقیق سلیمانی  Solomon Agate PNG عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra

سنگ ماه  Moonstone سیترین  Citrin سیترین چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG  عقیق زرد yELLOw Agate png اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra قلب 

رودونیت  rhodonite 40x40 عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت جاسپر سبز green jasper ic زبرجد  Peridot32
جید – یشمJade100 آمازونیت 32x32 Amazonite رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین رودراکشاRudraksha 6 mukhi سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت فیروزه  آکوامارینAquamarine100
عقیق آبی Blue agate یاقوت کبود 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت
سودالیت Sodalite سودالیت لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص لاجورد Lapis Lazuli - 100 آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra

کلیر کوارتز – دُر کوهی Clear Quartz کلیر کوارتز فلوریتflourite سنگ فلورین آمتیستAmethyst 32x32
آمترین Ametrine فواید سنگ امترین سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت عقیق شجر Dendritic-Agate فواید و خواص سنگ عقیق شجر

Healing Crystals فواید سنگ ها بر اساس چاکرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.