720 راز عدد معنا و مفهوم

720 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

720 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

در حالی که دارایی های مادی شما ممکن است برای مدتی به شما شادی و هیجان بدهد، آرامش دائمی و واقعی فقط از طریق وجود الهی یافت می شود.

بیش از حد درگیر کارهای دنیوی خود بوده اید.

افراد، روابط و وظایف را در زندگی خود اولویت بندی کنید.

مسئولیت اعمال و بی‌عملی‌های خود را بپذیرید و بدانید که همیشه باید انتخاب کنید که چگونه
عمل کردن یا واکنش نشان دادن
الهام، سوخت موشکی است که روزهای عادی را خارق العاده می کند.

همه را دوست داشته باشید. زندگی برای هر چیز دیگری خیلی کوتاه است.

در زمان حال زندگی کنید. این تنها چیزی است که واقعا وجود دارد. هرگز به عقب نگاه نکنید مگر اینکه قصد دارید

آن طرف بروید .
همه چیز ممکن است …

آنچه را که امروز می توانید از آن لذت ببرید به فردا موکول نکنید!

برای آنچه خدا به شما داده شده است سپاسگزار باشید و از آن به خوبی استفاده کنید.

با شکوفا کردن استعدادهای خود آینده ای قابل اعتماد بسازید .

مشاجرات و اختلافات بخشی از هر رابطه ای است.

یک فرد عاقل این اختلافات را حل کرده و بر آن غلبه می کند تا رابطه قوی تری ایجاد کند. یک احمق اوضاع را بدتر می کند.

فردی که کوه را برمی دارد با برداشتن سنگ های کوچک شروع می کند .

وقتی با خودت کاملاً در صلح و آرامش هستی ، هیچ چیز نمی تواند تو را تکان دهد.

نسخه درجه یک خود باشید ، نه نسخه درجه دوم شخص دیگری

مثل الماس باش ، گرانبها و کمیاب، نه مثل سنگی که همه جا یافت می شود .

گام های من برنامه ریزی شده است ، و من به خداوند اعتماد دارم …

صبر وقتی است که قرار است عصبانی شوید ، اما تصمیم می گیرید بفهمید.

برای ساختن یک چیز ساده، درک واقعی چالش‌های اساسی و ارائه راه‌حل‌های ظریف، کار سخت زیادی می‌طلبد. 

قهرمانان تا زمانی که به درستی برسند به بازی ادامه می دهند.

آنقدر تظاهر به آنچه می‌خواهید باشید کنید تا به واقعیت تبدیل شود! طوری با اعتماد به نفس رفتار کنید که اعتماد به نفس واقعی پیدا کنید.

مهم ترین چیز در زندگی چیست؟
فقط یک چیز مهم است، شادی
هرگز، هرگز اجازه نده کسی شادی تو را از تو بگیرد

💎 حدیث : امام هادی ( ع ) فرمود : نعمت‌ها را به خوبی در اختیار دیگران قرار دهید و با شکرگزاری از آنها، نعمت‌ها را افزایش دهید. (مستدرک الوسائل، ج. ۱۲، ص. ۳۶۹)

720

2222 راز عدد - - معنی ساعت - من میتوانم

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra ریشه 

    یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق  کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra خاجی 

عقیق کارنلین و نارنجی Carnelian عقیق سلیمانی  Solomon Agate PNG عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra

سنگ ماه  Moonstone سیترین  Citrin سیترین چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG  عقیق زرد yELLOw Agate png اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra قلب 

رودونیت  rhodonite 40x40 عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت جاسپر سبز green jasper ic زبرجد  Peridot32
جید – یشمJade100 آمازونیت 32x32 Amazonite رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین رودراکشاRudraksha 6 mukhi سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت فیروزه  آکوامارینAquamarine100
عقیق آبی Blue agate یاقوت کبود 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت
سودالیت Sodalite سودالیت لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص لاجورد Lapis Lazuli - 100 آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra

کلیر کوارتز – دُر کوهی Clear Quartz کلیر کوارتز فلوریتflourite سنگ فلورین آمتیستAmethyst 32x32
آمترین Ametrine فواید سنگ امترین سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت عقیق شجر Dendritic-Agate فواید و خواص سنگ عقیق شجر

Healing Crystals فواید سنگ ها بر اساس چاکرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.