نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

655 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

655 راز عدد معنا و مفهوم

زندگی می کنید تا کار کنید، یا کار می کنید تا زندگی کنید؟
اگر تعادل بین کار و زندگی شما از کنترل خارج شده باشد. به جای کار کردن برای زندگی کردن، زندگی می کنید تا کار کنید. این باعث تلف کردن زمان و انرژی شما می شود و شما را از سرمایه گذاری روی چیزهای دیگری که برای شما بسیار مهم هستند باز می دارد.

در حالی که فوق‌العاده است وقتی شغل شما اشتیاق شما باشد، باید زندگی فراتر از آن داشته باشید. به این ترتیب باتری های خود را شارژ می کنید و ایده ها و الهام جدیدی را به کار خود می آورید.

همچنین گاهی اوقات کار فقط برای پرداخت قبوض است. تا جایی که می توانیم به بهترین شکل انجام دهیم، اما نباید اجازه دهید هر گوشه از وجود شما را در بر بگیرد.

امور مالی خود را مرتب کنید
اگر شما در مشکلات مالی هستید نه فقط در مورد امور مالی شما، بلکه در مورد تأثیر استرس ناشی از آن بر زندگی شما. اکنون زمان آن است که برای مرتب کردن همه چیز و ایجاد امنیت و ثبات بیشتر در زندگی خود قدم بردارید.

احتمالاً باید در مورد اینکه چه چیزی ضروری است و چه چیزی اختیاری است، انتخاب های سختی انجام دهید. احتمالاً هدف گذاری برای شما ارزشمند است ، و همچنین چشم خود را به جایزه بزرگتری که در آینده برای شما وجود دارد ، داشته باشید.

خانه شما باید پناهگاه شما باشد
زمانی که برای شارژ مجدد باتری های خود به زمان و مکان نیاز دارید، این مکانی است که باید بتوانید این کار را انجام دهید.

  💎 حدیث از پیشوای دهم امام هادی ( ع ) 

بجای حسرت و اندوه برای عدم موفقیتهای گذشته، با گرفتن تصمیم و اراده قوی جبران کن.
(میزان الحکمه، ج۷، ص۴۵۴)

تبلیغات محصولات

2222 راز عدد - - معنی ساعت - من میتوانم

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra ریشه 

    یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق  کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra خاجی 

عقیق کارنلین و نارنجی Carnelian عقیق سلیمانی  Solomon Agate PNG عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra

سنگ ماه  Moonstone سیترین  Citrin سیترین چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG  عقیق زرد yELLOw Agate png اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra قلب 

رودونیت  rhodonite 40x40 عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت جاسپر سبز green jasper ic زبرجد  Peridot32
جید – یشمJade100 آمازونیت 32x32 Amazonite رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین رودراکشاRudraksha 6 mukhi سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت فیروزه  آکوامارینAquamarine100
عقیق آبی Blue agate یاقوت کبود 

 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت
سودالیت Sodalite سودالیت لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص لاجورد Lapis Lazuli - 100 آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra

کلیر کوارتز – دُر کوهی Clear Quartz کلیر کوارتز فلوریتflourite سنگ فلورین آمتیستAmethyst 32x32
آمترین Ametrine فواید سنگ امترین سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت عقیق شجر Dendritic-Agate فواید و خواص سنگ عقیق شجر

Healing Crystals فواید سنگ ها بر اساس چاکرا

اشتراک گذاری در صفحات اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.