نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

633 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

633 راز عدد معنا و مفهوم

633 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

به یاد داشته باشید که ابتدا مراقب خود باشید
گاهی ما از خود غافل می شویم. اغلب اوقات به این دلیل است که ما آنقدر مشغول مراقبت از دیگران یا بازی کردن در بعد مادی هستیم که مدام نیازهای خود را به تعویق می اندازیم. ما می گوییم که وقت نداریم، یا اینکه وقتی دیگران به ما نیاز دارند انجام این کار برای خودمان خودخواهی است.

مراقبت از خودمان خودخواهانه نیست. زمانی که در بهترین وضعیت خود هستیم بهتر می توانیم به افراد اطرافمان کمک کرده و از آنها حمایت کنیم. علاوه بر این، آن دسته از افرادی که به ما تکیه می کنند، اگر بدانند برای ما چه هزینه ای دارد، از دریافت کمک ما احساس خوبی نخواهند داشت. زمانی را برای مراقبت از خود اختصاص دهید.

اغلب ما می دانیم که چیزی را در زندگی خود از دست داده ایم، اما فقط ادامه می دهیم. به احتمال زیاد ما واقعاً مطمئن نیستیم که چه چیزی را از دست می دهیم، یا اینکه چگونه شکاف را پر کنیم.

چنین چیزی را نادیده نگیریم، فقط به این دلیل که نمی توانیم آن را به وضوح ببینیم. هر چه بیشتر آن را رها کنیم، رفع مشکل سخت‌تر می‌شود.

برای تمرکز روی خود وقت بگذارید و بفهمید که چه چیزی می خواهید. وقتی فهمیدید، آن را به وضوح بیان کنید. آسانسور خود را درست کنید، حتی اگر فقط برای شما باشد. از آن زمین برای تشویق دیگران استفاده کنید، یا فقط به طور منظم به خودتان یادآوری کنید که چه کاری باید انجام دهید.

امنیت مالی خود را تقویت کنید
در حالی که مطمئناً پول همه چیز نیست، چیزهای کمی می توانند به اندازه زندگی دست به دهان یا گرفتار شدن در بدهی هایی که در آن آینده شما رهن می شود، استرس ایجاد کند. مسائل مالی نه تنها مشکل ساز هستند، بلکه نوع استرسی که به همراه دارد می تواند در تمام قسمت های زندگی شما نفوذ کند و آن را مسموم کند.

اکنون زمان سرمایه گذاری در امنیت مالی شما است. این نشان می دهد که اکنون این فرصت را دارید که از نظر پس انداز، عادت های خرج کردن و درآمد خود را در حالت با بهینه سازی شده در مسیر درست تر قرار دهید . تا از این چالش عبور کنید , این موارد را در اولویت قرار دهید. این سطحی نیست. کمک قابل توجهی به شادی طولانی مدت شما خواهد کرد.

خانه خود را به پناهگاه خود تبدیل کنید
ما می توانیم اهمیت یک خانه راحت را دست کم بگیریم. وقتی بقیه جهان سخت می شود، باید پناهگاه ما باشد. به این ترتیب باید احساس راحتی، امنیت، در خانه ایجاد کنیم . چیزهای کمی وجود دارد که استرس زاتر از این است که احساس کنید در فضای شخص دیگری زندگی می کنید و بنابراین هرگز نمی توانید واقعاً آرام و آرام شوید.

اگر چیزی در مورد وضعیت زندگی در خانه شما آسایش و ایمنی مورد نیاز شما را از خانه تضعیف کند. این شما را وادار می کند تا تغییرات لازم را برای ساختن پناهگاه خود ایجاد کنید. اینجا مکانی برای مخفی شدن نیست، بلکه مکانی برای تجدید انرژی در حالی است که آماده می شوید تا دوباره زندگی را بپذیرید.

633 | ساعت

بدون خانواده، انسان تنها در دنیا از سرما می لرزد.
یک پدر بیش از صد مدیر مدرسه است.
مادر شدن بزرگترین و سخت ترین چیز است.
تنها دو وصیت ماندگار وجود دارد که می توانیم امیدوار باشیم که به فرزندانمان بدهیم. یکی از اینها ریشه و دیگری بال است.

گذشته را به خاطر بسپار، برای آینده برنامه ریزی کن، اما برای امروز زندگی کن، زیرا دیروز رفته و فردا ممکن است هرگز نیاید.
پول اغلب هزینه زیادی دارد.
خوب است که انتخاب های شما منعکس کننده امیدهای شما باشد .
دانش واقعی ذاتی است .
“وقتی افکار خود را تغییر می دهید، به یاد داشته باشید که دنیایه خود را نیز تغییر دهید.

گذشته می تواند صدمه بزند. از آن بیاموزید.

مسئولیت زندگی خود را بپذیرید. بدانید که این شما هستید که شما را به جایی که می خواهید می رسانید، نه هیچ کس دیگری.

آنچه خدا برای شما در نظر گرفته است بسیار فراتر از هر چیزی است که می توانید تصور کنید.

می‌توانیم خدا را شکر کنیم که می‌توانیم درد را احساس کنیم و غم را بشناسیم، زیرا این احساسات انسانی هستند که شکوه و غم ما را تشکیل می‌دهند.
نفرت منجر به رنج می شود.
بعضی چیزها را در آرامش بهتر یاد می گیرید و بعضی را در طوفان.
زندگی بخشی از آن چیزی است که ما آن را می سازیم، و تا حدودی آن چیزی است که توسط دوستانی که انتخاب می کنیم ساخته شده است.
هزینه شکست … یادگیری است.

یک هدفمندی بزرگ از خستگی خوابیدن است نه از بیحوصلگی .
موفقیت یک اصطلاح ذهنی است . … هرکسی تعریف خاص خود را از این کلمه دارد که از سلیقه، احساسات و تجربیات زندگی ما نشات می گیرد.
بذر امید در خاک استقامت جوانه می زند و تبدیل به ایمان می شود.

💎 حدیث : امام علی ( ع )

فرمود : اگر کسی به شما بدی کرد شما چشم‌ پوشی کنید و گذشت داشته باشید همان‌طور که دوست دارید دیگران هم نسبت به شما گذشت داشته باشند. (تحف‌العقول، ص ١٤٧)

تبلیغات محصولات

2222 راز عدد - - معنی ساعت - من میتوانم

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا و رنگ

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra ریشه 

    یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق  کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra خاجی 

عقیق کارنلین و نارنجی Carnelian عقیق سلیمانی  Solomon Agate PNG عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra

سنگ ماه  Moonstone سیترین  Citrin سیترین چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG  عقیق زرد yELLOw Agate png اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra قلب 

رودونیت  rhodonite 40x40 عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت جاسپر سبز green jasper ic زبرجد  Peridot32
جید – یشمJade100 آمازونیت 32x32 Amazonite رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین رودراکشاRudraksha 6 mukhi سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت فیروزه  آکوامارینAquamarine100
عقیق آبی Blue agate یاقوت کبود 

 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت
سودالیت Sodalite سودالیت لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص لاجورد Lapis Lazuli - 100 آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra

کلیر کوارتز – دُر کوهی Clear Quartz کلیر کوارتز فلوریتflourite سنگ فلورین آمتیستAmethyst 32x32
آمترین Ametrine فواید سنگ امترین سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت عقیق شجر Dendritic-Agate فواید و خواص سنگ عقیق شجر

Healing Crystals فواید سنگ ها بر اساس چاکرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.