نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

622 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

622 راز عدد معنا و مفهوم

622 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

اگر به پتانسیل حرفه ای خود نمی رسید
اگر ما از تمام پتانسیل خود به لحاظ حرفه ای استفاده نکنیم. این احتمال وجود دارد که ما خود را عقب نگه می داریم و خود را برای فرصت ها جلو نمی اندازیم. این اکراه احتمالاً از فقدان خودباوری یا شاید طرد شدن در موقعیت های مشابه ناشی می شود.

اینها موانعی نیستند، بلکه فرصت های یادگیری هستند. آن‌ها به ما نشان می‌دهند که کجا باید پیشرفت کنیم و رشد کنیم تا برای آنچه در آینده می‌خواهیم آماده باشیم.

ممکن است زمان آن فرا رسیده باشد که روی توسعه مهارتی سرمایه گذاری کنیم که فاقد آن هستیم.

برای بازگشت باید ریسک کنید
شکل این خطرات می تواند بسیار متفاوت باشد. ممکن است بالاخره به تنهایی منشعب شود و کسب و کار خود را راه اندازی کنیم. همچنین ممکن است شروع به سرمایه گذاری و رشد فعال پس انداز خود کنیم.

اگر چیزی که در نظر گرفته ایم، اما تمایلی به انجام آن نداشته ایم، اگر ریسک نکنید، نمی توانید برنده شوید. مطمئناً ما هرگز نباید کورکورانه به مرکز خطرات بپریم خطرات هر ریسکی باید دقیق از قبل سنجیده شود که ببینیم ارزش این ریسک را دارد یا خیر ، اما همچنین نباید از خطرات محاسبه شده زیاد هراس داشته باشیم.

منبع خشم خود را بررسی کنید
ما از کسی ناراضی هستیم. ممکن است کسی ایده ما را قبول نداشته باشد.

شاید از اینکه کسی به ما برای ارتقاء پیشنهاد نداده است، ناراحت هستیم. سعی کنیم چیزها را از دید طرف مقابل ببینیم. آیا دلایلی وجود داشت که آنها نمی توانستند یا نمی خواستند این کارها را انجام دهند؟

آیا از اینکه کاری برای کمک به شما انجام نداده‌اند ناراحت هستید یا اینکه واقعاً از اینکه کاری برای کمک به خودتان انجام نداده‌اید ناراحت هستید ؟

در حالی که داشتن متحدین در محل کار فوق العاده است، اما در نهایت همه ما مسئول خود هستیم. اگر کسی کاری را که شما نیاز دارید برای شما انجام نمی دهد، به این دلیل است که شما باید این کارها را برای خودتان انجام دهید .

💎 حدیث : پیامبر ( ص )

فرمود : عبادت ده جز است که نه جز آن در کار و تلاش برای به دست آوردن روزی حلال است
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج‏۱۳، ص ۱۲

622

2222 راز عدد - - معنی ساعت - من میتوانم

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا و رنگ

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra ریشه 

    یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق  کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra خاجی 

عقیق کارنلین و نارنجی Carnelian عقیق سلیمانی  Solomon Agate PNG عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra

سنگ ماه  Moonstone سیترین  Citrin سیترین چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG  عقیق زرد yELLOw Agate png اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra قلب 

رودونیت  rhodonite 40x40 عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت جاسپر سبز green jasper ic زبرجد  Peridot32
جید – یشمJade100 آمازونیت 32x32 Amazonite رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین رودراکشاRudraksha 6 mukhi سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت فیروزه  آکوامارینAquamarine100
عقیق آبی Blue agate یاقوت کبود 

 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت
سودالیت Sodalite سودالیت لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص لاجورد Lapis Lazuli - 100 آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra

کلیر کوارتز – دُر کوهی Clear Quartz کلیر کوارتز فلوریتflourite سنگ فلورین آمتیستAmethyst 32x32
آمترین Ametrine فواید سنگ امترین سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت عقیق شجر Dendritic-Agate فواید و خواص سنگ عقیق شجر

Healing Crystals فواید سنگ ها بر اساس چاکرا

اشتراک گذاری در صفحات اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.