نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

550 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

550 راز عدد معنا و مفهوم

550 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

موانعی که می بینید همه در سر شما هستند
اغلب، ما فکر می کنیم که می دانیم چرا در زندگی پیشرفت نمی کنیم. ما در شغلی گیر کرده ایم که دوست نداریم زیرا برای مراقبت از خانواده خود به امنیت نیاز داریم. ما نمی توانیم یک زبان جدید یاد بگیریم زیرا در آن خوب نیستیم. این موانع واقعی نیستند. همه آنها در سر ما هستند.

این‌ها بهانه‌هایی هستند که به خاطرش می‌ترسیم تلاش کنیم. ما از شکست یا طرد شدن می ترسیم و ترجیح می دهیم در مکانی امن بمانیم که هرگز نخواهیم فهمید چه می شود. ما با تلاش نکردن از خود در برابر احساس شکست محافظت می کنیم. اما وقتی تلاش نمی کنیم، به هر حال شکست می خوریم. و وقتی به گذشته نگاه می کنیم و می پرسیم «چه می شد اگر» احساس شکست را برای بعد موکول می کنیم.

شما فقط یک تصمیم با یک زندگی کاملا متفاوت فاصله دارید
ما اغلب احساس می کنیم آنقدر در مسیر خاصی قرار داریم که برای تغییر خیلی دیر شده است. چگونه می‌توانیم از این همه چیزهایی که زمان زیادی را صرف ساختن آن‌ها کرده‌ایم چیزهایی که در حال به ما خدمت نمیکنند ولی در گذشته خدمت خود را به ما انجام داده اند دور شویم؟

صرفاً به این دلیل که قبلاً مقدار زیادی سرمایه گذاری کرده اید، به سرمایه گذاری سنگین روی یک اشتباه ادامه ندهید. شما می توانید هر بخشی از زندگی خود را تغییر دهید، و از گزینه ویرایش برای بهتر کردن استفاده کنید .

زمان آن رسیده است که فضای اشغالی در سر خود را کمی تمیزکاری کنید
گاهی ما نسبت به خود نامهربانی کنیم. که صدای درونی ما از کنترل خارج شده و دقیقاً به ما می گوید چه مشکلی با ما دارد، نه اینکه به دیگران اشاره کنیم، و چرا ما هرگز به چیزی نمی رسیم. ما باید این صدا را تحت کنترل داشته باشیم.

با بسته شدن هر دری یک در دیگر باز میشود .

زندگی برای هیچکسی ساده نیست کسی ممکن است سرشار از ثروت هایه مادی باشد اما از درون آسیب شدیدی دیده است کسی ممکن است پول زیادی نداشته باشد اما در درون خود فردی شاد و پر امید باشد .

این صدا که نا امیدی را نشان میدهد صدای ترس است. سعی می‌کند شما را در جعبه‌ای در افکار خود نگه دارد که فکر می‌کند امن است، و هر کاری می‌کند تا شما را در آنجا نگه دارد.

فعالانه برای جایگزینی صدای ترس به ایمان , توکل و نزدیکی شدن به خدا با امید اقدام کنید.

مهم است که تاکیدی در افکار شما رفت و آمد کند ی که نه فقط از روی تکرار کلمات هستند ی که این امکان را به شما میدهد که نشان دهد به توانایی هایه خود پی بردید . در هنگام صحبت با خود شفاف باشید . به خود قول میدهید به خدا بدهید تا قدرت پای بندی را داشته باشید . شما توانایی زیادی دارید به خود نشان دهید که چه توانایی هایی دارید .

قدم هایه کوچک و مداوم کلید پیروزی در بلند مدت است .

550 | ساعت

موانعی که می بینید همه در سر شما هستند
اغلب، ما فکر می کنیم که می دانیم چرا در زندگی پیشرفت نمی کنیم. ما در شغلی گیر کرده ایم که دوست نداریم زیرا برای مراقبت از خانواده خود به امنیت نیاز داریم. ما نمی توانیم یک زبان جدید یاد بگیریم زیرا در آن خوب نیستیم. این موانع واقعی نیستند. همه آنها در سر ما هستند.

این‌ها بهانه‌هایی هستند که به خاطرش می‌ترسیم تلاش کنیم. ما از شکست یا طرد شدن می ترسیم و ترجیح می دهیم در مکانی امن بمانیم که هرگز نخواهیم فهمید چه می شود. ما با تلاش نکردن از خود در برابر احساس شکست محافظت می کنیم. اما وقتی تلاش نمی کنیم، به هر حال شکست می خوریم. و وقتی به گذشته نگاه می کنیم و می پرسیم «چه می شد اگر» احساس شکست را برای بعد موکول می کنیم.

شما فقط یک تصمیم با یک زندگی کاملا متفاوت فاصله دارید
ما اغلب احساس می کنیم آنقدر در مسیر خاصی قرار داریم که برای تغییر خیلی دیر شده است. چگونه می‌توانیم از این همه چیزهایی که زمان زیادی را صرف ساختن آن‌ها کرده‌ایم چیزهایی که در حال به ما خدمت نمیکنند ولی در گذشته خدمت خود را به ما انجام داده اند دور شویم؟

صرفاً به این دلیل که قبلاً مقدار زیادی سرمایه گذاری کرده اید، به سرمایه گذاری سنگین روی یک اشتباه ادامه ندهید. شما می توانید هر بخشی از زندگی خود را تغییر دهید، و از گزینه ویرایش برای بهتر کردن استفاده کنید .

زمان آن رسیده است که فضای اشغالی در سر خود را کمی تمیزکاری کنید
گاهی ما نسبت به خود نامهربانی کنیم. که صدای درونی ما از کنترل خارج شده و دقیقاً به ما می گوید چه مشکلی با ما دارد، نه اینکه به دیگران اشاره کنیم، و چرا ما هرگز به چیزی نمی رسیم. ما باید این صدا را تحت کنترل داشته باشیم.

با بسته شدن هر دری یک در دیگر باز میشود .

زندگی برای هیچکسی ساده نیست کسی ممکن است سرشار از ثروت هایه مادی باشد اما از درون آسیب شدیدی دیده است کسی ممکن است پول زیادی نداشته باشد اما در درون خود فردی شاد و پر امید باشد .

این صدا که نا امیدی را نشان میدهد صدای ترس است. سعی می‌کند شما را در جعبه‌ای در افکار خود نگه دارد که فکر می‌کند امن است، و هر کاری می‌کند تا شما را در آنجا نگه دارد.

فعالانه برای جایگزینی صدای ترس به ایمان , توکل و نزدیکی شدن به خدا با امید اقدام کنید.

مهم است که تاکیدی در افکار شما رفت و آمد کند ی که نه فقط از روی تکرار کلمات هستند ی که این امکان را به شما میدهد که نشان دهد به توانایی هایه خود پی بردید . در هنگام صحبت با خود شفاف باشید . به خود قول میدهید به خدا بدهید تا قدرت پای بندی را داشته باشید . شما توانایی زیادی دارید به خود نشان دهید که چه توانایی هایی دارید .

قدم هایه کوچک و مداوم کلید پیروزی در بلند مدت است .

💎 حدیث : حضرت محمد ( ص )

فرمود : خدایا نعمت سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی دار و از سستی ، تنبلی ، ناتوانی ، بهانه آوری ، زیان ، دل مردگی و ملال ، محفوظمان دار
بحار الانوار (ط | بیروت )‏ ج ۹۱ ، ص ۱۲۵

تبلیغات محصولات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.