معنی حکمت 478 نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 478 نهج البلاغه راز زندگی .

معنی حکمت 478 نهج البلاغه – راز زندگی

معنی-حکمت-478-نهج-البلاغه-–-راز-زندگی-عدد

و فرمود (ع) :

خداوند ، نادان را به آموختن موظف نساخت ، مگر آن گاه ، كه دانايان را موظف ساخت كه نادانان را تعليم دهند .

( ترجمه آیتی )

وَ قَالَ (عليه السلام) : مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا، حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


معنی-حکمت-478-نهج-البلاغه-–-راز-زندگی-عدد