معنی حکمت 464 – پند نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 464 – پند نهج البلاغه – راز زندگی . معنی حکمت 464 نهج البلاغه – راز زندگی [ و فرمود : ] بنى اميه را مهلتى است كه در آن مى تازند ، هر چند خود ميان خود اختلاف اندازند . سپس كفتارها بر آنان دهن گشايند و مغلوبشان نمايند . [و مرود … ادامه خواندن معنی حکمت 464 – پند نهج البلاغه – راز زندگی