معنی حکمت 463 نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 463 نهج البلاغه راز زندگی .

معنی حکمت 463 نهج البلاغه – راز زندگی

معنی-حکمت-463-نهج-البلاغه-–-راز-زندگی-عدد

امام(عليه السلام) فرمود :

دنيا براى غيرش آفريده شده نه براى خودش .

(هدف از آفرينش اين جهان ، تكامل و آمادگى براى زيستن در جهان آخرت است) .

مرحوم سيد رضى در اينجا سخن مبسوطى دارد كه متن و شرح آن ذيلا خواهد آمد .

( ترجمه مکارم شیرازی )

وَ قَالَ (عليه السلام) : الدُّنْيَا خُلِقَتْ لِغَيْرِهَا، وَ لَمْ تُخْلَقْ لِنَفْسِهَا .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


معنی-حکمت-463-نهج-البلاغه-عدد-راز-زندگی