450 راز عدد معنا و مفهوم

450 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

450 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

داستان خود را بازنویسی کنید.

شما توانایی و قدرت مقابله با هر درد یا شکستی را دارید که تجربه کرده اید. گرد و غبار خود را پاک کنید و به خود فرصتی دیگر بدهید.

هنوز زمان و توانایی دارید تا از نو شروع کنید و موفق شوید.

مشکلات شما را مشخص نمی کنند مگر اینکه به آنها اجازه دهید.
برای بهبود آنچه در بیرون از کنترل شما نمایان می شود، ابتدا آرام باشید و فضای داخلی را بهبود ببخشید.

اعمال، افکار و گفتار امروز شما بذرهای باغ فردا هستند.
مهم نیست گذشته چه شکلی است، بدون اجازه ما، دیروز ما چنین چیزی را ندارد
وقتی از قبل جشن می گیریم، همه چیز سریعتر برای ما هماهنگ می شود.

به قدرت های الهی اعتماد کنید و اجازه دهید او تصمیمات زندگی شما را بگیرد. بدون هیچ ترسی زندگی خود را بگذرانید و مطمئن باشید که تسهیلات و تشویق خدا همراه شماست.

استعدادها و توانایی های طبیعی خود را کشف کنید و به آنها اعتقاد داشته باشید.

هر خیری که به دیگران بکنی چند برابر به خودت بازمی گردد.

بین کار و اوقات فراغت باید تعادل وجود داشته باشد. اینگونه کارها نمی تواند شما را کسل کننده، خسته کننده و یکنواخت کند.

زندگی کردن نادرترین چیز در جهان است. زیرا اکثر مردم آنقدر درگیر مادیات هستند که فقط وجود دارند .

تاریکی نمی تواند تاریکی را بیرون کند فقط نور می تواند این کار را انجام دهد. نفرت نمی تواند نفرت را از بین ببرد. فقط عشق می تواند این کار را انجام دهد.

تنها چیزی که باید از آن بترسیم ترس از خداست . از وظیفه ای که در قبالش داریم و ممکن است انجام ندهیم .

برخی از کتاب ها را باید چشید، برخی را بلعید، اما فقط تعداد کمی را باید جوید و کاملاً هضم کرد.

خداوند بهترین چاره اندیش است .

ما از قدرت ایجاد تغییر برخورداریم .

مهمترین چیزی که والدین می توانند به فرزندان خود بیاموزند این است که چگونه بدون آنها کنار بیایند.

سرعت طبیعت را در پیش بگیرید : راز او صبر است.

اگر می خواهید به عنوان یک هنرمند زندگی خود را به شیوه ای خلاقانه زندگی کنید، نباید زیاد به گذشته نگاه کنید. 

به نظر می رسد موفقیت با عمل مرتبط است . افراد موفق به حرکت خود ادامه می دهند. آنها اشتباه می کنند، اما دست از کار نمی کشند .

وقتی در نهایت بتوانید همه چیز را همانطور که هستند بپذیرید، تنها در این صورت است که می توانید به جلو حرکت کنید و به طور مناسب با موقعیت برخورد کنید.

ممکن است با شکست های زیادی مواجه شویم؛ ولی نباید مغلوب آنها شویم

همیشه مراقب اشتباه دوم باش اشتباه اول حق توست.

تبلیغات محصولات

450

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا و رنگ 

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra

تورمالین سیاهBlack Tourmaline PNG  گارنت  Garnet iCOn فواید و خواص سنگ گارنت یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق  کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra

عقیق کارنلین و نارنجیCarnelian عقیق سلیمانی Solomon Agate PNG عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra

سنگ ماه  Moonstone سیترین  Citrin سیترین چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG  عقیق زرد yELLOw Agate png اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra

رودونیت  rhodonite 40x40 عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت جاسپر سبز green jasper ic زبرجد  Peridot32
جید | یشمJade100 آمازونیت 32x32 Amazonite رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین رودراکشاRudraksha 6 mukhi سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت فیروزه  آکوامارینAquamarine100
عقیق آبیBlue agate یاقوت کبود 

 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت سودالیت Sodalite سودالیت لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص لاجورد Lapis Lazuli - 100 آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra

کلیر کوارتز | دُر کوهیClear Quartz کلیر کوارتز فلوریتflourite سنگ فلورین آمتیستAmethyst 32x32
آمترینAmetrine فواید سنگ امترین سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت

عقیق شجر

Dendritic-Agate فواید و خواص سنگ عقیق شجر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.