معنی حکمت 432 نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 432 نهج البلاغه – راز زندگی .

معنی حکمت 432 نهج البلاغه – راز زندگی

معنی-حکمت-432-نهج-البلاغه-–-راز-زندگی-عدد

امام (عليه السلام) فرمود :

اولياء الله ( دوستان واقعى خدا ) كسانى هستند كه به باطن دنيا مى نگرند آنگاه كه مردم ( دنياپرست ) به ظاهر آن نگاه مى كنند ، آن ها به آينده آن مشغول اند در حالى كه دنياپرستان به امروز آن سرگرم اند ، و امورى را كه بيم دارند سرانجام قاتلشان خواهد شد از ميان مى برند .

آنچه را كه مى دانند سرانجام آن ها را ترك مى گويد ، رها مى سازند ، و آنچه را ديگران از دنيا بسيار مى شمارند اولياء الله كم مى شمرند و رسيدن به آن را از دست دادن آن محسوب مى كنند ، آنان با آنچه دنياپرستان با آن در صلح اند دشمن اند و با آنچه دنياپرستان با آن دشمن اند در صلح اند .

كتاب خدا ( قرآن مجيد ) به‏ وسيله آن‏ ها فهميده مى ‏شود و آن ‏ها نيز به ‏وسيله قرآن حقايق را درك مى ‏كنند ، قرآن به ‏وسيله آن‏ ها برپاست همان‏ گونه كه آن ‏ها به‏ وسيله قرآن برپا هستند ، برتر از آنچه به آن اميد دارند و دل بسته ‏اند اميدوار كننده‏ اى‏ نمى بينند و برتر از آنچه از آن مى ترسند مايه ترس سراغ ندارند .

( ترجمه مکارم شیرازی )

نهج البلاغه – حکمت 432 ( نسخه صبحی صالح )

وَ قَالَ (عليه السلام) : إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ هُمُ الَّذِينَ نَظَرُوا إِلَى بَاطِنِ الدُّنْيَا إِذَا نَظَرَ النَّاسُ إِلَى ظَاهِرِهَا، وَ اشْتَغَلُوا بِآجِلِهَا إِذَا اشْتَغَلَ النَّاسُ بِعَاجِلِهَا؛ فَأَمَاتُوا مِنْهَا مَا خَشُوا أَنْ يُمِيتَهُمْ، وَ تَرَكُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا أَنَّهُ سَيَتْرُكُهُمْ؛ وَ رَأَوُا اسْتِكْثَارَ غَيْرِهِمْ مِنْهَا اسْتِقْلَالًا، وَ دَرَكَهُمْ لَهَا فَوْتاً؛ أَعْدَاءُ مَا سَالَمَ النَّاسُ، وَ سَلْمُ مَا عَادَى النَّاسُ؛ بِهِمْ عُلِمَ الْكِتَابُ وَ بِهِ عَلِمُوا، وَ بِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَ بِهِ قَامُوا؛ لَا يَرَوْنَ مَرْجُوّاً فَوْقَ مَا يَرْجُونَ، وَ لَا مَخُوفاً فَوْقَ مَا يَخَافُونَ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


معنی-حکمت-432-نهج-البلاغه-–-راز-زندگی-عدد هرتز