نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

411 راز عدد | معنی | دیدن اعداد اعداد

411 راز عدد معنا و مفهوم

411 راز عدد | معنی | دیدن اعداد اعداد

پدر مردی است که انتظار دارد پسرش همانقدر که می‌خواست مرد خوبی باشد.
مادر شدن یک رویا است. واقعاً کاملاً شگفت انگیز است.
پیر شدن اجباری است ، بزرگ شدن اختیاری است.
پول فقط یک ابزار است . شما را به هر کجا که بخواهید می برد ، اما جایگزین شما به عنوان راننده نخواهد شد.
من برای بدترین ها آماده هستم ، اما به بهترین ها امیدوار هستم.
جهل لعنت خداست دانش بالی است که با آن به بهشت ​​پرواز می کنیم.

اگر مشکلی وجود دارد ، اکنون آن را برطرف کنید . اما خودتان را آموزش دهید که نگران نباشید، نگرانی چیزی را حل نمی کند.
یا شما روز را اداره میکنید یا روز شما را اداره می کند.

اگر به بودجه نیاز دارید نگران نباشید. امروز شروع یک کسب و کار ارزان تر از همیشه است.

خداوند نیازهای روزانه را روزانه برآورده می کند. نه هفتگی و نه سالانه. او آنچه را که نیاز دارید در صورت نیاز به شما می دهد.

همیشه به شکرگزاری خدا ادامه دهید این یک کار آسان است در حالی که از مسیر لذت می برید ، همچنین باید در زمانی که مسیر سخت می شود ادامه دهید.

آنچه واضح است این است که وقتی از سر گذاشتن کلاه همدردی خودداری می کنیم و در عوض رنجش را تحمل می کنیم، درد خود را نگه می داریم و به طور بالقوه تبدیل به چیزی می شویم که از آن رنجیده می شویم .


تظاهر آدم را به نادانی سوق میدهد تا حرکت به سمت دانش
بهترین دوستان کسانی هستند که در زندگی شما باعث می شوند بلندتر بخندید ، درخشان تر شوید و بهتر زندگی کنید.
شکست متضاد موفقیت نیست . این بخشی از موفقیت است .

خوشحالم که به نصیحت خوب توجه کردم. اگر آن را رعایت نمی کردم، ممکن بود از برخی از با ارزش ترین اشتباهاتم نجات پیدا نکنم.
شما باید مایل باشید که خود را تجربه کنید ، غرایز و نیازهای خود را بشناسید، مسیر طبیعی زندگی خود را با عشق و لطف و آرامش خاطر هدایت کنید.
ایمان و دعا در روزگار سخت و خدمت و تواضع در اوقات خوش ، راه خردمندان است.

تبلیغات محصولات

411

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا و رنگ 

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra

تورمالین سیاهBlack Tourmaline PNG  گارنت  Garnet iCOn فواید و خواص سنگ گارنت یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق  کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra

عقیق کارنلین و نارنجیCarnelian عقیق سلیمانی Solomon Agate PNG عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra

سنگ ماه  Moonstone سیترین  Citrin سیترین چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG  عقیق زرد yELLOw Agate png اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra

رودونیت  rhodonite 40x40 عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت جاسپر سبز green jasper ic زبرجد  Peridot32
جید | یشمJade100 آمازونیت 32x32 Amazonite رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین رودراکشاRudraksha 6 mukhi سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت فیروزه  آکوامارینAquamarine100
عقیق آبیBlue agate یاقوت کبود 

 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت سودالیت Sodalite سودالیت لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص لاجورد Lapis Lazuli - 100 آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra

کلیر کوارتز | دُر کوهیClear Quartz کلیر کوارتز فلوریتflourite سنگ فلورین آمتیستAmethyst 32x32
آمترینAmetrine فواید سنگ امترین سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت

عقیق شجر

Dendritic-Agate فواید و خواص سنگ عقیق شجر

اشتراک گذاری در صفحات اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.