معنی حکمت 407 نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 407 نهج البلاغه – راز زندگی .

معنی حکمت 407 نهج البلاغه – راز زندگی

نهج البلاغهمعنی حکمت 407 راز زندگی .

معنی-حکمت-407-نهج-البلاغه-راز-زندگی

امام (عليه السلام) فرمود : خداوند هيچ نوع عقلى را در وجود كسى به وديعت ننهاده جز اين كه روزى بهوسيله آن وى را نجات خواهد داد .

( ترجمه مکارم شیرازی )

وَ قَالَ (عليه السلام) : مَا اسْتَوْدَعَ اللَّهُ امْرَأً عَقْلًا، إِلَّا اسْتَنْقَذَهُ بِهِ يَوْماً مَا .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


معنی-حکمت-407-نهج-البلاغه-–-راز-زندگی عدد