معنی حکمت 392 نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 392 نهج البلاغه – راز زندگی . معنی حکمت 392 نهج البلاغه – راز زندگی نهج البلاغه – معنی حکمت 392 – راز زندگی . حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود : سخن گوييد تا شما را بشناسند ، كه مرد در زير زبانش پنهان است . ( ترجمه استاد حسین انصاریان ) … ادامه خواندن معنی حکمت 392 نهج البلاغه – راز زندگی