معنی حکمت 387 نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 387 نهج البلاغه – راز زندگی .

معنی حکمت 387 نهج البلاغه – راز زندگی

نهج البلاغهمعنی حکمت 387 راز زندگی .

حکمت-387-نهج-البلاغه-عدد-معنی-و-راز-زندگی

آن خوبى و نعمتى كه به‌دنبالش جهنم باشد خوبى نيست و آن بدى و مشكلى كه بعد از آن بهشت باشد بدى نيست ، هر نعمتى در مقايسه با بهشت ، حقير و كوچك است و هر رنج و بلايى در مقايسه با جهنم ، تندرستى و عافيت محسوب مى‌شود .

( ترجمه مکارم شیرازی )

وَ قَالَ (عليه السلام) : مَا خَيْرٌ بِخَيْرٍ بَعْدَهُ النَّارُ، وَ مَا شَرٌّ بِشَرٍّ بَعْدَهُ الْجَنَّةُ؛ وَ كُلُّ نَعِيمٍ دُونَ الْجَنَّةِ فَهُوَ مَحْقُورٌ، وَ كُلُّ بَلَاءٍ دُونَ النَّارِ عَافِيَة .


حکمت-387-نهج-البلاغه-عدد-معنی-و-راز-زندگی