معنی حکمت 380 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 380 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی .

معنی حکمت 380 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی

نهج البلاغهمعنی حکمت 380 تدبّر و تأمّلراز زندگی .

380-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-عدد-قرآن-کریم-–-نهج-البلاغه

حکمت 380 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

بسا روى آورنده به روزى كه آن روز را شب نكند ، و بسا كسى كه در اول شب مورد غبطه مردم بود و آخر شب عزاداران بر او گرد آمدند .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (عليه السلام) : رُبَّ مُسْتَقْبِلٍ يَوْماً لَيْسَ بِمُسْتَدْبِرِهِ، وَ مَغْبُوطٍ فِي أَوَّلِ لَيْلِهِ قَامَتْ بَوَاكِيهِ فِي آخِرِهِ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


380-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-عدد-نهج-البلاغه