معنی حکمت 378 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 378 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی . معنی حکمت 378 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی نهج البلاغه – معنی حکمت 378 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی . حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود : بخل ورزيدن كانون تمام عيب ها ، … ادامه خواندن معنی حکمت 378 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی