معنی حکمت 358 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 358 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی .

معنی حکمت 358 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی

نهج البلاغه معنی حکمت 358 تدبّر و تأمّل راز زندگی .

358-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-عدد-نهج-البلاغه

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

اى مردم ، بايد خداوند شما را به هنگام نعمت در ترس ببيند به همان صورت كه در بلا هراسان مى نگرد ، چرا كه به هر كس نعمت وسيع بخشيده شود و آن را مقدمه كيفر تدريجى به حساب نياورد از برنامه ترسناكى خود را ايمن دانسته ، و كسى كه زندگى بر او تنگ گرفته شده و او آن را امتحان نداند پاداشى را كه به آن اميد مى رفت ضايع نموده .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (عليه السلام) : أَيُّهَا النَّاسُ! لِيَرَكُمُ اللَّهُ مِنَ النِّعْمَةِ وَجِلِينَ، كَمَا يَرَاكُمْ مِنَ النِّقْمَةِ فَرِقِينَ؛ إِنَّهُ مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ، فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجاً، فَقَدْ أَمِنَ مَخُوفاً؛ وَ مَنْ ضُيِّقَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ، فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ اخْتِبَاراً، فَقَدْ ضَيَّعَ مَأْمُولًا .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

358-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-–-نهج-البلاغه