معنی حکمت 353 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 353 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی .

معنی حکمت 353 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی

نهج البلاغه معنی حکمت 353 تدبّر و تأمّل راز زندگی .

353-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-عدد-نهج-البلاغه

حکمت 353 نهج البلاغه .

بزرگترين عيب آن است كه عيب دانى صفتى را كه مانند آن در خودت باشد .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (عليه السلام) : أَكْبَرُ الْعَيْبِ ، أَنْ تَعِيبَ مَا فِيكَ مِثْلُهُ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

353-–-معنی-حکمت-عددپ-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-–-نهج-البلاغه