352 راز عدد معنا

353 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

353 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

از پشیمانی گذشته دست بردارید و شروع به شکل دادن به آینده کنید
ما اغلب وقت خود را صرف فکر کردن در مورد تصمیماتی می‌کنیم که گرفته‌ایم، و کارهایی که اگر زمان داشتیم ، متفاوت انجام می‌دادیم.

اگر دوباره در دانشگاه بودم، بیشتر درس می خواندم. ای کاش دوباره سال های اولیه حرفه ای ام را پشت سر می گذاشتم، بیشتر پس انداز می کردم و کمتر مهمانی می کردم.

با بازگشت به گذشته ، از نزدیک شدن به آن شخصی که هنوز در ذهن من وجود دارد، نمی ترسم.

اما وقتی مطمئن هستیم که اگر زمانمان تمام شده باشد، کارها را به گونه‌ای دیگر انجام می‌دادیم، شواهد خلاف این را نشان می‌دهند. ما هنوز روی خودمان متمرکز نیستیم، هنوز بیش از حد خرج می کنیم، و هنوز برای انجام چند مکالمه مهم ترسو هستیم.

ما نمی توانیم به گذشته برگردیم ، زمان برای ما به جلو میرود نه به عقب !!! اما می توانیم آینده را بهتر کنیم .

تمام آن انرژی و توانی که فکر می کنیم اگر وقتمان تمام نشده بود در گذشته از آن استفاده می کردیم، اکنون از آن برای انجام کارهایی که باید در حال برای آینده انجام دهیم استفاده کنیم. به این ترتیب ما در آینده به چیزهای امروز زیاد فکر نخواهیم کرد .

گاهی اغلب ما تمایلی به تصمیم گیری نداریم، زیرا می دانیم زمانی که تصمیم گرفته شد، دیگر راه برگشتی وجود ندارد. اما بدون تصمیم، ما فلج می شویم .

همچنین، ما اغلب فراموش می کنیم که تصمیم نگرفتن یک تصمیم است. اغلب تصمیمی است که قدرت را بر سرنوشت و به دست دیگران بسپاریم.

ما می توانیم هر چیزی را که بخواهیم داشته باشیم، اما نمی توانیم هر چیزی را که می خواهیم داشته باشیم. ما باید چیزها را انتخاب کنیم و چیزها را اولویت بندی کنیم و در جای دیگری فداکاری کنیم. این تنها راه کنترل زندگی ماست.

برای درک خود و آنچه می خواهید وقت بگذارید ، برای زندگی خود هدفی طرح کنید و آن را با خود تکرار کنید. این به شما کمک می کند تا تمرکز خود را حفظ کنید و اطمینان حاصل کنید که وقتی فرصت های مناسب پیش می آیند، آماده هستید.

فقط ما برای خودمان می توانیم تصمیمات مهمی بگیریم که زندگی ما را تغییر می دهد و به آنها پایبند باشیم.

مسئولیت زندگی خود را بپذیریم. انتظار نداشته باشیم که کامل باشیم، ممکن است صدها بار در روز شکست بخوریم، اما نکته کلیدی این است که به تلاش ادامه دهیم. به این دلیل که در آینده همجیز آسان تر خواهد شد.

ساعت | 353

از پشیمانی گذشته دست بردارید و شروع به شکل دادن به آینده کنید
ما اغلب وقت خود را صرف فکر کردن در مورد تصمیماتی می‌کنیم که گرفته‌ایم، و کارهایی که اگر زمان داشتیم ، متفاوت انجام می‌دادیم.

اگر دوباره در دانشگاه بودم، بیشتر درس می خواندم. ای کاش دوباره سال های اولیه حرفه ای ام را پشت سر می گذاشتم، بیشتر پس انداز می کردم و کمتر مهمانی می کردم.

با بازگشت به گذشته ، از نزدیک شدن به آن شخصی که هنوز در ذهن من وجود دارد، نمی ترسم.

اما وقتی مطمئن هستیم که اگر زمانمان تمام شده باشد، کارها را به گونه‌ای دیگر انجام می‌دادیم، شواهد خلاف این را نشان می‌دهند. ما هنوز روی خودمان متمرکز نیستیم، هنوز بیش از حد خرج می کنیم، و هنوز برای انجام چند مکالمه مهم ترسو هستیم.

ما نمی توانیم به گذشته برگردیم ، زمان برای ما به جلو میرود نه به عقب !!! اما می توانیم آینده را بهتر کنیم .

تمام آن انرژی و توانی که فکر می کنیم اگر وقتمان تمام نشده بود در گذشته از آن استفاده می کردیم، اکنون از آن برای انجام کارهایی که باید در حال برای آینده انجام دهیم استفاده کنیم. به این ترتیب ما در آینده به چیزهای امروز زیاد فکر نخواهیم کرد .

گاهی اغلب ما تمایلی به تصمیم گیری نداریم، زیرا می دانیم زمانی که تصمیم گرفته شد، دیگر راه برگشتی وجود ندارد. اما بدون تصمیم، ما فلج می شویم .

همچنین، ما اغلب فراموش می کنیم که تصمیم نگرفتن یک تصمیم است. اغلب تصمیمی است که قدرت را بر سرنوشت و به دست دیگران بسپاریم.

ما می توانیم هر چیزی را که بخواهیم داشته باشیم، اما نمی توانیم هر چیزی را که می خواهیم داشته باشیم. ما باید چیزها را انتخاب کنیم و چیزها را اولویت بندی کنیم و در جای دیگری فداکاری کنیم. این تنها راه کنترل زندگی ماست.

برای درک خود و آنچه می خواهید وقت بگذارید ، برای زندگی خود هدفی طرح کنید و آن را با خود تکرار کنید. این به شما کمک می کند تا تمرکز خود را حفظ کنید و اطمینان حاصل کنید که وقتی فرصت های مناسب پیش می آیند، آماده هستید.

فقط ما برای خودمان می توانیم تصمیمات مهمی بگیریم که زندگی ما را تغییر می دهد و به آنها پایبند باشیم.

مسئولیت زندگی خود را بپذیریم. انتظار نداشته باشیم که کامل باشیم، ممکن است صدها بار در روز شکست بخوریم، اما نکته کلیدی این است که به تلاش ادامه دهیم. به این دلیل که در آینده همجیز آسان تر خواهد شد.

تبلیغات محصولات

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.