339 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه

339معنی حکمتتدبّر و تأمّلنهج البلاغه .

339 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه

339-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-–-نهج-البلاغه

حکمت 339 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ع] فرمود :

رأى درست همراه قدرتهاست ، با روى آوردن قدرت ها روى مى نمايد ، و با رفتن قدرتها مى رود .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وقال (عليه السلام) : صَوَابُ الرَّأْي بِالدُّوَلِ؛ يُقْبِلُ بِإِقْبَالِهَا، وَيَذْهَبُ بِذَهَابِهَا .

339-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-نهج-البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید