معنی حکمت 339 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی

معنی حکمت 339 تدبّر و تأمّل نهج البلاغه راز زندگی .

معنی حکمت 339 – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه – راز زندگی

نهج البلاغه معنی حکمت 339 تدبّر و تأمّل راز زندگی .

339-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-–-نهج-البلاغه

حکمت 339 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ع] فرمود :

رأى درست همراه قدرتهاست ، با روى آوردن قدرت ها روى مى نمايد ، و با رفتن قدرتها مى رود .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وقال (عليه السلام) : صَوَابُ الرَّأْي بِالدُّوَلِ؛ يُقْبِلُ بِإِقْبَالِهَا، وَيَذْهَبُ بِذَهَابِهَا .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

339-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-نهج-البلاغه