324 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه

324معنی حکمتتدبّر و تأمّلنهج البلاغه .

حکمت 324 نهج البلاغه .

324 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – نهج البلاغه

324-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-عدد-قرآن-کریم-–-نهج-البلاغه-1

حکمت 324 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ع] فرمود :

از نافرمانى خدا در خلوتها پروا كنيد ، كه بيننده همان حكم كننده است .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : اتَّقُوا مَعَاصِيَ اللَّهِ فِي الْخَلَوَاتِ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ .

324-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-قرآن-کریم-–-نهج-البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید