معنی حکمت 310 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

معنی حکمت 310 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

معنی حکمت 310 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

نهج البلاغه معنی حکمت 310 تدبّر و تأمّل راز زندگی .

310-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-عدد-نهج-البلاغه

حکمت 310 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

ايمان بنده اى درست نباشد جز آن كه اعتماد او به آنچه در دست خداست بيشتر از آن باشد كه در دست اوست .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : لَا يَصْدُقُ إِيمَانُ عَبْدٍ، حَتَّى يَكُونَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ، أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِي يَدِه .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

310-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه