307 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

307معنی حکمتتدبّر و تأمّلراز زندگینهج البلاغه .

307 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

306-عدد-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-عدد-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه

حکمت 307 نهج اللباغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

انسان داغدار ، خواب و آسايش دارد ؛ اما كسى كه مالش را ربوده اند خواب ندارد .

سيّد رضى در تفسير اين كلام شريف مى گويد : مفهومش آن است كه انسان ممكن است بر قتل فرزندان خود صبر كند ؛ اما در ربودن اموالش صبر نخواهد داشت .

( ترجمه مکارم شیرازی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : يَنَامُ الرَّجُلُ عَلَى الثُّكْلِ، وَ لَا يَنَامُ عَلَى الْحَرَبِ .
[قال السيد الرضي: و معنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد و لا يصبر على سلب الأموال] .

307-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه-شرح-هیلند

دیدگاهتان را بنویسید