معنی حکمت 301 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

معنی حکمت 301 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه .

معنی حکمت 301 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

نهج البلاغه معنی حکمت 301 تدبّر و تأمّل راز زندگی .

301-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-عدد-نهج-البلاغه

حکمت 301 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

فرستاده تو نزد ديگران بيان كننده عقل توست ، و نامه‏ ات رساترين چيزى است كه از جانب تو سخن مى‏ گويد .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : رَسُولُكَ تَرْجُمَانُ عَقْلِكَ، وَ كِتَابُكَ أَبْلَغُ مَا يَنْطِقُ عَنْكَ ‏.

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


301-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-عدد-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه