معنی حکمت 294 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

معنی حکمت 294 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه .

معنی حکمت 294 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

نهج البلاغه معنی حکمت 294 تدبّر و تأمّل راز زندگی .

294-عدد-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

از امام عليه السّلام مسافت و دورى ميان مشرق و مغرب را پرسيدند ، پس آن حضرت ( در تعيين مسافت بين آنها ) فرموده است :
باندازه سير و گردش يك روز خورشيد است ( اين پاسخ را جواب اقناعى گويند يعنى پرسنده را خوشنود مى گرداند و اين براى آنست كه فهم پرسنده بدرك تحقيق آن نمى رسد ) .

( ترجمه فیض الاسلام )

وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَسَافَةِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ، فَقَالَ (علیه السلام) : مَسِيرَةُ يَوْمٍ لِلشَّمْسِ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


294-عدد-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه