معنی حکمت 288 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

معنی حکمت 288 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه .

معنی حکمت 288 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

نهج البلاغه تدبّر و تأمّلراز زندگی معنی حکمت 288 .

288-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه

حکمت 288 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

زمانى كه خداوند بنده اى را خوار كند دانش را از او منع نمايد .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : إِذَا أَرْذَلَ اللَّهُ عَبْداً، حَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمَ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


288-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-عدد-نهج-البلاغه-1