275 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

275 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه . 275 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه حکمت 275 نهج البلاغه . حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود : طمع ، ( انسان را ) به سرچشمه آب وارد مى كند و او … ادامه خواندن 275 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه