264 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

264معنی حکمتتدبّر و تأمّلراز زندگینهج البلاغه .

  • حکمت 264 نهج البلاغه .

264 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

پند 264 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه .

264-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه

حکمن 264 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

به بازماندگان مردم احسان كنيد ، تا پاس بازماندگان شما را بدارند .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : أَحْسِنُوا فِي عَقِبِ غَيْرِكُمْ ، تُحْفَظُوا فِي عَقِبِكُمْ .

264-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه-شرح-هیلند

دیدگاهتان را بنویسید