معنی حکمت 264 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

معنی حکمت 264 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه .

معنی حکمت 264 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

نهج البلاغه معنی حکمت 264 تدبّر و تأمّل راز زندگی .

264-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

به بازماندگان مردم احسان كنيد ، تا پاس بازماندگان شما را بدارند .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : أَحْسِنُوا فِي عَقِبِ غَيْرِكُمْ ، تُحْفَظُوا فِي عَقِبِكُمْ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

264-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه-شرح-هیلند