معنی حکمت 259 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

معنی حکمت 259 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه .

معنی حکمت 259 – نهج البلاغه – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

نهج البلاغه معنی حکمت 259 تدبّر و تأمّل راز زندگی .

259-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-نهج-البلاغه

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

وفا با پيمان شكنان پيمان شكنى نزد خداست ، و بى وفايى با پيمان شكنان وفاى نزد خداوند است .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : الْوَفَاءُ لِأَهْلِ الْغَدْرِ، غَدْرٌ عِنْدَ اللَّهِ ؛ وَ الْغَدْرُ بِأَهْلِ الْغَدْرِ ، وَفَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com


259-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه