معنی حکمت 258 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

معنی حکمت 258 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه .

معنی حکمت 258 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

نهج البلاغه معنی حکمت 258 تدبّر و تأمّل راز زندگی .

258-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه

هر زمان فقير شديد ، با خداوند از طريق صدقه دادن ( در راه او ) تجارت ( پرسود ) كنيد .

( ترجمه مکارم شیرازی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : إِذَا أَمْلَقْتُمْ، فَتَاجِرُوا اللَّهَ بِالصَّدَقَةِ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

258-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه