256 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

256معنی حکمتتدبّر و تأمّلراز زندگینهج البلاغه .

256 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

پند 256معنی حکمتتدبّر و تأمّلراز زندگینهج البلاغه .

256-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-عدد-نهج-البلاغه

حکمت 256 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

سلامت تن در دورى از حسادت است .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : صِحَّةُ الْجَسَدِ ، مِنْ قِلَّةِ الْحَسَدِ .

256-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید