معنی حکمت 25 – پند بیست و پنجم – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 25 – پند بیست و پنجم – تدبّر و تأمّل – راز زندگی حکمت 25 نهج البلاغه – معنی پند بیست و پنجم – راز زندگی و تفسیر حکمت 25 نهج البلاغه . حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود : پسر آدم چون ديدى پروردگارت پى در پى نعمت هاى خود به تو … ادامه خواندن معنی حکمت 25 – پند بیست و پنجم – تدبّر و تأمّل – راز زندگی