249 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

249معنی حکمتتدبّر و تأمّلراز زندگینهج البلاغه .

  • حکمت 249 نهج البلاغه .

249 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

حکمت 249 نهج البلاغه .

پند-249-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-عدد-نهج-البلاغه

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

بهترين كارها ، كارى است كه خود را به انجام دادن آن ، به اجبار ، وادار سازى .

( ترجمه آیتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ .

249-عدد-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید