معنی حکمت 249 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

معنی حکمت 249 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه .

معنی حکمت 249 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

نهج البلاغه معنی حکمت 249 تدبّر و تأمّل راز زندگی .

پند-249-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-عدد-نهج-البلاغه

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

بهترين كارها ، كارى است كه خود را به انجام دادن آن ، به اجبار ، وادار سازى .

( ترجمه آیتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ، مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

249-عدد-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه