248 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

248معنی حکمتتدبّر و تأمّلراز زندگینهج البلاغه .

248 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

پند 248 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه .

248-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه-عدد

حکمت 248 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

چون كسى به تو گمان نيك برد ، خوشبينى او را تصديق كن .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : مَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْراً، فَصَدِّقْ ظَنَّهُ .

248-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید