242 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

242معنی حکمتتدبّر و تأمّلراز زندگینهج البلاغه .

242 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

242-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-عدد-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه

حکمت 242 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

خدا را بپرهيز اگر چه كم باشد ، و بين خود و خداوند پرده حرمت قرار ده اگر چه نازك باشد .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : اتَّقِ اللَّهَ بَعْضَ التُّقَى وَ إِنْ قَلَّ ، وَ اجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ سِتْراً وَ إِنْ رَقَّ .

242-عدد-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه عدد

دیدگاهتان را بنویسید