معنی حکمت 242 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

معنی حکمت 242 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه .

معنی حکمت 242 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

نهج البلاغهمعنی حکمت 242 تدبّر و تأمّل راز زندگی .

242-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-عدد-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

خدا را بپرهيز اگر چه كم باشد ، و بين خود و خداوند پرده حرمت قرار ده اگر چه نازك باشد .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : اتَّقِ اللَّهَ بَعْضَ التُّقَى وَ إِنْ قَلَّ ، وَ اجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ سِتْراً وَ إِنْ رَقَّ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

242-عدد-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه عدد