239 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

239معنی حکمتتدبّر و تأمّلراز زندگینهج البلاغه .

239 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

239-–-معنی-حکمت-–-تدبّر-و-تأمّل-عدد-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه

حکمت 239 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

هر كس در پى سستى باشد حقوق همگان را ضايع نمايد ، و هر كه سخن چين را اطاعت كند دوست خود را از دست بدهد .

( استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : مَنْ أَطَاعَ التَّوَانِيَ ضَيَّعَ الْحُقُوقَ ، وَ مَنْ أَطَاعَ الْوَاشِيَ ضَيَّعَ الصَّدِيقَ .

239-–-معنی-حکمت-عدد-تدبّر-و-تأمّل-–-راز-زندگی-–-نهج-البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید