227 – معنی حکمت دویست و بیست هفت – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

227 – معنی حکمت دویست و بیست هفت – تدبّر و تأمّل پندراز زندگینهج البلاغه .

227 – معنی حکمت – تدبّر و تأمّل پند – راز زندگی

227-–-معنی-حکمت-دویست-و-بیست-هفت-–-تدبّر-و-تأمّل-پند-–-راز-زندگی-نهج-البلاغه

ايمان شناخت به دل ، اقرار به زبان ، و عمل به اندامهاست .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ [قَدْ] سُئِلَ عَنِ الْإِيمَانِ ، فَقَالَ (علیه السلام) : الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَ عَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ .


227-–-معنی-حکمت-دویست-و-بیست-هفت-–-تدبّر-و-تأمّل-پند-–-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد

دیدگاهتان را بنویسید