معنی سوره 22 الحج آیه بیست و دو – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – قرآن

معنی سوره 22 الحج آیه بیست و دو تدبّر و تأمّلراز زندگیقرآن .

معنی سوره 22 الحج آیه بیست و دو - تدبّر و تأمّل - راز زندگی - قرآن 2222 - عدد

22-22 – معنی سوره الحج آیه 22 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿۲۲﴾ .

هرگاه بخواهند به سبب اندوه [ فراوان و غصه گلوگیر ] از دوزخ درآیند ، به آن بازشان می گردانند ؛ و [ به آنان می گویند : ] عذاب سوزان را بچشید (۲۲) .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

معنی-سوره-الحج-آیه-22-عدد-تدبّر-و-تأمّل-راز-زندگی 22:22