22-22 – معنی سوره الحج آیه 22 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

22-22معنی سوره الحج آیه 22تدبّر و تأمّل – راز زندگیقرآن کریم .

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿۲۲﴾ .

هرگاه بخواهند به سبب اندوه [ فراوان و غصه گلوگیر ] از دوزخ درآیند ، به آن بازشان می گردانند ؛ و [ به آنان می گویند : ] عذاب سوزان را بچشید (۲۲) .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

2222-معنی-سوره-الحج-آیه-22-تفسیر-و-راز-زندگی-عدد

22:22 – معنی سوره الحج آیه 22 – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

  • تفسیر سوره و آیه 22:22 – معنی سوره 22 الحج آیه بیست و دو – قرآن کریم .
  • تفسیر سوره 22 آیه 22 – قرآن کریم – 22:22 در سوره های قرآن – حکمت .
22-22-معنی-سوره-الحج-آیه-22-عدد-تدبّر-و-تأمّل-راز-زندگی 22:22