معنی حکمت 220 – پند دویست و بیست – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 220 – پند دویست و بیست – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

معنی حکمت 220 – پند دویست و بیست – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند دویست و بیست معنی حکمت 220  تدبّر و تأمّل راز زندگی .

عدد-پند-220-–-معنی-حکمت-دویست-و-بیست-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-

حکمت 220 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

داورى با گمان بر افراد مورد اطمينان ، دور از عدالت است .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ، الْقَضَاءُ عَلَى الثِّقَةِ بِالظَّنِ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

پند-220-–-معنی-حکمت-دویست-و-بیست-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه