220 – معنی حکمت دویست و بیست – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

پند 220 – معنی حکمت دویست و بیست – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

220 – معنی حکمت – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

عدد-پند-220-–-معنی-حکمت-دویست-و-بیست-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-

حکمت 220 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

داورى با گمان بر افراد مورد اطمينان ، دور از عدالت است .

( ترجمه دشتی )

وَ قَالَ (علیه السلام) : لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ، الْقَضَاءُ عَلَى الثِّقَةِ بِالظَّنِ .

پند-220-–-معنی-حکمت-دویست-و-بیست-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید