معنی حکمت 216 – پند دویست و شانزده – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

معنی حکمت 216 – پند دویست و شانزده – تدبّر و تأمّل – راز زندگی .

معنی حکمت 216 – پند دویست و شانزده – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

نهج البلاغهپند دویست و شانزده معنی حکمت 216  تدبّر و تأمّل راز زندگی

216-–-معنی-حکمت-دویست-و-شانزده-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد

حکمت 216 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

 آن كه به مقام رسد گردنكشى كند .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : مَنْ نَالَ، اسْتَطَالَ .

منبع محتوا + تفسیر حکمت – Ahlolbait.com

216-–-معنی-حکمت-دویست-و-شانزده-–-پند-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد