216 – معنی حکمت دویست و شانزده – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

216 – معنی حکمت دویست و شانزده – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

216 – معنی حکمت – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

216-–-معنی-حکمت-دویست-و-شانزده-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد

حکمت 216 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

 آن كه به مقام رسد گردنكشى كند .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : مَنْ نَالَ، اسْتَطَالَ .

216-–-معنی-حکمت-دویست-و-شانزده-–-پند-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد

دیدگاهتان را بنویسید