نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

2133 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

2131 راز عدد معنا و مفهوم

2133 راز | عدد | معنی | ساعت | نشانه | دیدن اعداد

چیزهایه خوب نگرش مثبت و حالات خوب است که خلق و خوی خوب منتشر می کند .

باورهای معنوی ، ایمان و توکل هست که همسو شدن با خدا را ایجاد میکند .

هرگز توانایی های خود را دست کم نگیرید و از آنها به درستی برای بهتر کردن زندگی خود و دیگران استفاده کنید. مهارت های خود را تقویت کنید و پتانسیل واقعی خود را دریابید. تجربیات گذشته شما باید به شما بیاموزد که از اشتباهات آینده خودداری کنید. از چیزهای منفی یا شکست های زندگی خود غافلگیر نشوید. آنها نباید مانع یا دلیلی برای سرکوب کردن شما در مسیر موفقیت باشند.

عمیقاً دوست داشته شدن توسط کسی به شما قدرت می دهد، در حالی که عمیقاً دوست داشتن کسی به شما شجاعت می دهد.

دو راه برای انتشار نور وجود دارد : شمع بودن یا آینه ای که آن را منعکس می کند.

راه موفقیت و مسیر شکست تقریباً یکسان است.

خداوند نمی‌خواهد راه برای کسی سخت کند ، بلکه میخواهد سختی ها باعث پاک شدن شوند . خدا نعمت هایه بی پایان را میدهد تا از او سپاسگزار باشیم .

 ایمان من نجات دهنده من است .

پدر و مادر خوب بودن مستلزم آن است که والدین بسیاری از نیازها و خواسته های خود را به نفع نیازهای فرزندانشان به تعویق بیندازند. در نتیجه این فداکاری، والدین وظیفه شناس شخصیتی نجیب پیدا می کنند و یاد می گیرند که حقایق فداکارانه ای را که توسط خود ناجی تعلیم داده شده است، به اجرا بگذارند.

خیلی عجیب است که سالها به ما صبر و شکیبایی می آموزند هر چه زمان ما کوتاهتر باشد، ظرفیت ما برای انتظار بیشتر است.

شما نمی توانید نقطه ها را به آینده وصل کنید. شما فقط می توانید آنها را به عقب وصل کنید. 

هیچ کس بدون تلاش موفق نمی شود … کسانی که موفق می شوند موفقیت خود را مدیون پشتکار هستند.

مشاجره کردن طبیعی است، و همه روابط سهم خود را از مشاجره دارند. اما در پایان روز، یکدیگر را دوست داشته باشید و به عشق خود ایمان داشته باشید.

انگیزه آتشی از درون است. اگر شخص دیگری بخواهد آن آتش را زیر شما روشن کند، به احتمال زیاد برای مدت کوتاهی خواهد سوخت.

احترام به خود، خودشناسی، کنترل خود این سه به تنهایی منجر به قدرت می شوند.

انشالله هر روز زندگیت رو زنده کنی

خدا شب و روز و خورشید و ماه را آفرید . 

با ایمان جلال خواهیم گرفت

ما هرگز نمی‌توانستیم یاد بگیریم که شجاع و صبور باشیم، اگر فقط شادی در دنیا وجود داشت.

راه تقویت گونه ما این است که چیزهای بهتر را به افراد بیشتری برسانیم محصولاتی با روحیه و خلاق ایجاد کنیم .

آن را طوری پرورش دهید که به اندازه کافی قوی باشد تا بتواند طوفان ها را تحمل کند.

وقتی دائم بگویی گرفتارم، هیچ وقت آزاد نمی شوی وقتی دائم بگویی وقت ندارم، هیچوقت زمان پیدا نمی کنی وقتی دائم بگویی فردا انجامش می دهم، آن فردا هیچوقت نمی آید!

💎 حدیث عدد 2133 از پیشوای نهم امام جواد ( ع )

فرمود: عزّت مؤمن در بى‌نیازى و طمع نداشتن به مال و زندگى دیگران است.  (بحارالانوار، ج72، ص109)

تبلیغات محصولات

Healing Crystals فواید و خواص سنگ هایه معدنی بر اساس چاکرا و رنگ

سنگ های چاکرای اول | Root Chakra

تورمالین سیاهBlack Tourmaline PNG  گارنت  Garnet iCOn فواید و خواص سنگ گارنت یاقوت سرخ  Ruby فواید و خواص سنگ یاقوت سرخ
عقیق  سیاه   Black Onyx فواید و خواص سنگ عقیق  کوارتز دودی  Smoky Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز دودی سنگ خون  Bloodstone Icon فواید و خواص سنگ خون
لارویکیت  Larvikite فواید و خواص سنگ لارویکیت جاسپر قرمز  Jasper Icon فواید سنگ جاسپر کوارتز روبی  Ruby Quartz فواید و خواص سنگ کوارتز روبی
مرجانCoral فواید و خواص سنگ مرجان و فسیل آن حدید  Hematite فواید و خواص سنگ حدید عقیق سرخRed Agate فواید و خواص سنگ عقیق سرخ ( قرمز )

سنگ های چاکرای دوم | Sacral Chakra

عقیق کارنلین و نارنجی Carnelian عقیق سلیمانی  Solomon Agate PNG عقیق شجر دریایی

سنگ های چاکرای سوم | Solar Plexus Chakra

سنگ ماه  Moonstone سیترین  Citrin سیترین چشم ببر  Tigers Eye Icon فواید و خواص سنگ چشم ببر
کهرباAmber PNG  عقیق زرد yELLOw Agate png اپال  Opal فواید و خواص سنگ اپال

سنگ های چاکرای چهارم | Heart Chakra

رودونیت  rhodonite 40x40 عقیق خزهMoss Agate عقیق خزه زمرد  Emerald1..
مالاکیت  Malachite مالاکیت جاسپر سبز green jasper ic زبرجد  Peridot32
جید – یشمJade100 آمازونیت 32x32 Amazonite رز کوارتز  Rose Quartz کوارتز صورتی
آونتورینفواید و خواص سنگ آونتورین رودراکشاRudraksha 6 mukhi سرافینیتSeraphenite خواص و فواید سنگ سرافنیت

سنگ های چاکرای پنجم | Throat chakra

کیانیت kyanite فوایند و خواص سنگ کیانیت فیروزه  آکوامارینAquamarine100
عقیق آبی Blue agate یاقوت کبود 

 

Sapphire فواید و خواص سنگ یاقوت کبود
کریزوکولاChrysocolla فواید و خواص سنگ کریزوکولا

سنگ های چاکرای ششم | Third Eye Chakra

آپاتیتApatite فواید و خواص سنگ آپاتیت
سودالیت Sodalite سودالیت لابرادوریت labradorite
 آزوریتAzurite Icon فواید و خواص لاجورد Lapis Lazuli - 100 آونتورین آبی Blue Aventurine خواص سنگ اونتورین آبی 

سنگ های چاکرای هفتم | Crown Chakra

کلیر کوارتز – دُر کوهی Clear Quartz کلیر کوارتز فلوریتflourite سنگ فلورین آمتیستAmethyst 32x32
آمترین Ametrine فواید سنگ امترین سوگیلیتSugilite Icon فواید و خواص سنگ سوگیلیت عقیق شجر
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.