212 – معنی حکمت دویست و دوازده – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی

212 – معنی حکمت دویست و دوازده – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگینهج البلاغه .

212 – معنی حکمت – پند – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه

پند 212 – معنی حکمت دویست و دوازده  – تدبّر و تأمّل – راز زندگی – نهج البلاغه .

212-عدد-معنی-حکمت-دویست-و-دوازده-–-پند-–-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه

شرح حکمت 212 نهج البلاغه .

حضرت امیرالمؤمنین [ ع ] فرمود :

خود پسندى انسان يكى از حسودان عقل اوست .

( ترجمه استاد حسین انصاریان )

وَ قَالَ (علیه السلام) : عُجْبُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، أَحَدُ حُسَّادِ عَقْلِهِ .


پند-212-–-معنی-حکمت-دویست-و-دوازده-پند-تفسیر-و-راز-زندگی-نهج-البلاغه-عدد

دیدگاهتان را بنویسید